Bos, Boomverzorging, Landschapsonderhoud en Groenwerken
Kaagstraat 6, Raalte
Ma-Za: 07:00 - 17:00

VERPLANTEN (GROTE) BOMEN

Er bestaan verschillende methodes om bomen te verplanten. Bijvoorbeeld met een verplantingsschop aan een mobiele graafmachine of shovel. Hiermee kunnen bomen verplant worden met verschillende kluitmaten (130 cm ø, 180 cm ø, 250 cm ø). Bij grotere kluitmaten, wordt er verplant met een verplantingsframe en een telescoopkraan.    

Afhankelijk van de plantplaats en de vorm van de kluit van de te verplanten boom kan er gekozen worden voor verschillende verankeringsmethodes. Te denken valt aan zowel bovengronds verankeren als ondergrondse kluitverankering (dit is een onzichtbare verankering).

Kluiten tot 250 cm kunnen tijdens het transport in de verplantingsschop van de mobiele kraanmachine blijven staan of ze worden platgelegd om onder een viaduct door te kunnen. De bomen kunnen bij korte afstanden tot ca. 20 meter in één keer overgezet worden door middel van een telescoopkraan. Gaat het om grotere afstanden, dan gaat de boom met kluit op een dieplader en wordt dan getransporteerd.

Vervolgens wordt deze op de te planten locatie met de telekraan van de dieplader gehesen en in het reeds uitgegraven plantgat gezet.

Door gebruik te maken van een verplantmachine kunnen bomen op een efficiënte wijze verzet worden. Deze machine heeft een grote capaciteit en is zeer wendbaar. De verplantmachine wordt met name gebruikt op nieuwbouwlocaties en bij herinrichting van parken, landschap- en wegreconstructies.

Door deze efficiënte manier van werken is de overlevingskans van de bomen bijna 100%. Wel is hierbij ook van belang, dat er gedegen nazorg gedaan wordt bij de verplantte boom.

Hiermee wordt bedoeld, dat er regelmatig controle plaats vindt bij de verplantte boom / bomen en bodemverbetering wordt toegepast. Dit alles geschiedt alleen in overleg met de opdrachtgever / eigenaar van de betreffende boom.

Unicode
Unicode
Unicode
Unicode

DEMODAG.2009 (98) DEMODAG.2009 (97)