Bos, Boomverzorging, Landschapsonderhoud en Groenwerken
Kaagstraat 6, Raalte
Ma-Za: 07:00 - 17:00

VERSNIPPEREN

Bij het snoeien van bomen komt er veel takhout vrij, dat verwijderd moet worden. SEKO Bos- en Boomverzorging heeft een takversnippercombinatie die ingezet kan worden voor het versnipperen van takkken en stamhout. 

Voor takdiameters wordt de kraaningevoerde takversnippercombinatie ingezet die een houtinvoer van maximaal 45cm doorsnee kan versnipperen. Deze machine wordt onder meer ingezet bij rooi- en dunningswerk langs wegen en weilanden. Voor meer informatie over deze machines verwijzen wij u graag naar het menu “Machinepark”.

VERKLEPELEN

Bovengronds: met onze zware bosklepelfrees  wordt de beplanting (bomen en struiken) verkleind. Deze manier van werken is geschikt voor zowel staande als reeds gezaagde beplanting en wordt veel toegepast bij b.v. bebossing die uitgedund moet worden en bij het bouwrijp maken van bouwgronden. 

Ondergronds: met onze bosbouw bodemfrees frezen wij stobben uit tot 50 cm onder maaiveld. Zo kan deze machine het volledige terrein bewerken, zodat alle stobben en wortel uitlopen gefreesd worden. Het terrein is dan gereed voor bijvoorbeeld nieuwe beplanting zonder hinder van de oude wortels. Dit werk voeren wij bijvoorbeeld ook uit voor opdrachtgevers in de weg- en waterbouw. En voor landbouw bedrijven die bosgebied naar landbouwgrond willen omvormen..