Bos, Boomverzorging, Landschapsonderhoud en Groenwerken
Kaagstraat 6, Raalte
Ma-Za: 07:00 - 17:00

BOOMTECHNISCH ONDERZOEK EN ADVIES (VTA)

In het kader van boomveiligheid gelden er binnen Nederland de zogenaamde ‘zorgplichten’. Dit betekent dat boomeigenaren voldoende zorg moeten besteden aan hun bomen.

Hierbij wordt gewezen op een regelmatig en op deskundige wijze uitgevoerde boomcontrole. In basis wordt hier de VTA-methode voor gebruikt (VTA= Visual Tree Assessment = Visuele Boombeoordeling).

Bij geconstateerde gebreken dient in het kader van de verhoogde zorgplicht hierop actie ondernomen te worden. Als er afwijkingen aan de boom zijn aangetroffen, dan treedt de onderzoeksplicht in om door middel van nader onderzoek veiligheidsproblemen te beoordelen en door tijdig handelen deze veiligheidsrisico’s afdoende te minimaliseren.

Onder nader onderzoek wordt verstaan:

  • Stabiliteitsonderzoek
  • Bewortelingsonderzoek
  • Onderzoek inwendige houtkwaliteit
  • Groeiplaatsonderzoek

BEGELEIDING VAN BOMEN BIJ BOUWPROJECTEN

Bij het verzorgen van een deskundige begeleiding van bomen binnen bouwprojecten maken wij gebruik van de Bomen Effect Analyse. Hier wordt door middel van een haalbaarheidsonderzoek al in een vroeg stadium onderzocht of de bomen in een goede conditie en vitaliteit verkeren en of de bomen op deze locatie duurzaam behouden kunnen worden.

Vervolgens wordt er een boomwerkplan opgesteld voor betrokkenen, waarbij de voorgeschreven randvoorwaarden in acht genomen dienen te worden om een actieve begeleiding en bescherming van de bomen mogelijk te maken.

 

TAXATIE BOOMSCHADE

Bij boomschades voeren wij, volgens de methode van de NVTB (=Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen) boomschadetaxaties uit. Een geregistreerde boomtaxateur verzorgt een deskundige boomschadetaxatie en rapporteert dit in een uitgebreid boomschaderapport.

eik rabobank 007