Bos, Boomverzorging, Landschapsonderhoud en Groenwerken
Kaagstraat 6, Raalte
Ma-Za: 07:00 - 17:00

STEDELIJK- EN LANDSCHAPPELIJKE AANPLANT

STEDELIJK- EN LANDSCHAPPELIJKE AANPLANT

Voordat er begonnen kan worden met het aanplanten van bomen in stedelijk of landelijk gebied moet er eerst een goed beplantingsplan gemaakt worden.

De keuze voor het soort boom is mede afhankelijk van de groeiplaats, waarin deze komt te staan en van de doelstelling van de beplanting. Ook wordt er gekeken naar de tolerantie van het soort ten opzichte van de ideale standplaats. Te denken valt hierbij o.a. aan gevoeligheid strooizout / wind / verkeersdruk (vorming van de kroon)/ verdichting van de grond / luchtvervuiling / gevoeligheid voor aantastingen / bodemeisen van de soort / sierkenmerken en grondwater.
Met inachtneming van al deze zaken moet er overeenstemming komen welk soort voor welk project in aanmerking komt. Dit is van groot belang voor het slagen van het beplantingsproject. Zowel in landelijk als in stedelijk gebied.

Sinds jaar en dag is SEKO Bos- en Boomverzorging ook thuis in bijvoorbeeld:

  • Laanbeplanting
  • Landschappelijke beplantingen
  • Erfbeplanting
  • Ecologische verbindingszones aanleggen
  • Aanleggen van groenstroken/ -beplanting als verkeersgeleiding
  • Herplantingsplicht na het kappen van boom / bomen.